Rassegna IWORLD

Giuseppe Anastasi

Sun 27 May 2018 | 21:00 | Teatro Studio Borgna
For the first time on this stage 
Giuseppe Anastasi 

Valter Sacripanti 
Antonio Lusi 
Massimo Satta 
Cristian Pratofiorito 
tickets at € 15.00
DISCOUNT
Codacons.